Over Business Consult


Business Consult is een adviesbureau dat zich inzet voor het oplossen van vraagstukken rond samenwerking in organisaties.

We hebben een ruime ervaring in het begeleiden van conflicten, het coachen van managers en professionals,teambuilding en organisatieonderzoek.

In deze website vindt u een korte uiteenzetting van onze visie op mensen en het veranderen van organisaties.
Daarnaast vindt u een korte beschrijving van onze producten.